Wie wij zijn

Niet zomaar een bemiddelaar

Buro bemiddelt voor interim en permanente opdrachten in algemene en finance posities. Het gaat om medior en senior posities op hbo- en wo-niveau. Denk bijvoorbeeld aan functies als Finance Director, Chief Financial Officer (CFO), Manager of Directeur Business Control of Algemeen Directeur.

Kandidaten en opdrachtgevers waarderen onze positief-kritische en heldere aanpak, die al ruim vijftien jaar leidt tot succesvolle matches. Graag zijn we jou ook van dienst!

Actief in alle branches

Buro is actief in heel het land voor commerciële bedrijven, non-profitorganisaties en financiële dienstverleners, die nationaal en internationaal opereren, in diverse branches. Wij pinnen ons niet vast op één branche, omdat specifieke branchekennis niet altijd direct een meerwaarde hoeft te zijn en kandidaten met een ‘ander profiel’ juist verfrissende ideeën kunnen brengen. Dit heeft al meermaals geleid tot originele, bijzondere matches die op het oog onlogisch lijken, maar in de praktijk geweldig uitpakken.

Management van verwachting

Consultants van Buro zijn direct. Ze zeggen waar het op staat en duiden die zaken die een sta-in-de-weg kunnen zijn voor een succesvolle bemiddeling. Kritische partners dus, die niet uit het oog verliezen dat elke ervaring een goede moet zijn; een slechte vertelt zich immers vaak door. Als kandidaat of opdrachtgever weet je waar je aan toe bent met Buro, geen twijfel mogelijk. Je kunt rekenen op duidelijke voorwaarden, heldere tijdspaden en open communicatie.

Focus op de lange termijn

Veel partijen zeggen het, Buro is het: op de lange termijn gericht! Simpelweg door ons factuurmodel bijvoorbeeld. Alle werving- en selectieopdrachten factureren we bij Buro in twee delen. Het tweede deel van de factuur hoeft de klant pas te betalen nadat we twee vragen hebben gesteld: hebben we de juiste kandidaat geworven en hoe is onze dienstverlening ervaren? Als een of beide vragen negatief worden beantwoord, dan betaalt de opdrachtgever de tweede factuur niet, maar gaan we er wel van uit dat we de relatie voortzetten en de samenwerking juist versterken door de verkregen feedback. We delen in het risico van een beperkte match of als de dienstverlening niet aan de verwachtingen voldoet.

Sommige kandidaten en opdrachtgevers kennen we bijna 20 jaar. Ook vinden we kandidaten jaren na dato terug als we wel die ene mooie rol voor hem of haar hebben. Elke samenwerking start bij ons met de intentie om deze voort te laten duren, waarbij we het uiteraard plezierig vinden als deze intentie wederzijds is.

Nicole Brouwer

Senior Consultant - Werving en Selectie

Vivienne Vreeswijk

Search consultant / Office Manager

Vivienne Vreeswijk

Senior Consultant Werving en Selectie

Edwin Bakker

Senior Consultant Interim

Bekijk onze beschikbare posities:

Op zoek naar een geschikte kandidaat?