Assessments en vitaliteit

Buro beschikt over geavanceerde assessment tools

Buro is gericht op kwaliteit. Met die reden maken we gebruik van een assessment om te ‘meten’ of te beoordelen of er sprake is van een (mogelijk) goede match. Onder begeleiding van een onafhankelijke, gecertificeerde partner zetten we de TMA methode in. Hieronder volgt een wat uitgebreidere uitleg.

TMA methode | uitleg

De TMA-methode geeft inzicht in verschillende facetten van de persoonlijkheid van kandidaten. Op basis van een test worden maar liefst 6 talent dimensies, 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties gemeten. Het is een methodiek waarbij de verschillende aspecten van het individu gekoppeld kunnen worden aan de gevraagde competenties van een baan/organisatie. Drijfveren zijn niet direct zichtbaar en liggen dicht tegen iemands persoonlijkheid aan. Ze hebben veel invloed op het voorkeursgedrag dat iemand laat zien. Als organisatie wil je dat mensen werk doen in lijn met hun drijfveren en talenten. Door ‘aan de poort’ een assessment te doen, kun je prima nagaan waar iemands kracht ligt (of juist niet) en waarvan iemand gelukkig wordt binnen een baan en/of organisatie. Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij hun ware aard ligt. Werken binnen een baan waarbij je in je kracht staat en waar je blij van wordt, leidt uiteindelijk tot een langer commitment ook.
TMA is bij uitstek een ontwikkeltool en niet zo zeer een beoordelingstool. Je gaat namelijk niet uit van goed of fout, maar van iemands kracht/competenties en hoe deze in te zetten in de organisatie.

TMA assessment | Hoe werkt het?

TMA is een online assessment tool die kandidaten toegestuurd krijgen en invullen. Na afronding gaat de test naar de consultant die een analyse maakt en deelt met de kandidaat en in/na overleg tevens met de opdrachtgever. De analyse kan uitgebreid worden met een aantal zaken:

  • Een competentiematch met het functieprofiel;
  • Een capaciteiten analyse (6 categorieën logisch figuurlijk inzicht, logisch cijfermatig inzicht, logisch taal inzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid);
  • 360 graden feedback;
  • Een beroepsinteresse analyse.

Aan de TMA-analyse zijn kosten verbonden. Bij een samenwerking met Buro is deze inbegrepen in de fee voor wat betreft de kandidaat die door ons wordt bemiddeld. Een losse TMA (online assessment + analyse door een consultant + uitgebreide feedback) kost € 995,- ex btw.. Een meerprijs is verbonden aan uitgebreidere diensten. Ook is het mogelijk om meerdere kandidaten, maar ook collega’s en (management- en directie-) teams te testen. Een offerte daartoe laten we maken door onze assessor.

Vitaliteit en Coaching

Buro ondersteunt door het hele land verschillende type organisaties met het vinden van goede professionals. Al deze organisaties én mensen hebben één ding gemeen: ze zijn (te) druk. Overal waar we komen is er hectiek door een zekere dynamiek: veel veranderingen, te halen deadlines, sterke groei of juist druk op de cijfers en reorganisatie. Er zijn tal van omstandigheden te bedenken waardoor mensen druk zijn en/of ervaren. Hoe blijf je vitaal, als organisatie én als mens, hoe creëer je een balans die werkt voor alle partijen. De vitaliteit van (de mensen in) een organisatie is essentieel voor productiviteit. Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zijn er mogelijkheden om organisaties te helpen vitaal te blijven. Buro werkt samen met een partner die vitaliteit als vak heeft en die als missie heeft om meer rust en balans te brengen in de vaak stressvolle en hectische omgeving van bedrijven. Deze partner biedt hulp bij het vitaal houden van medewerkers om zo bij te dragen aan meer werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit wordt hierbij benaderd vanuit een holistisch oogpunt, met daarin aandacht voor het fysieke welzijn, maar juist ook voor het mentale en sociale welzijn. Onze partner beschikt hierbij over een uitgebreide ‘toolkit’ om organisaties te ondersteunen. Dat kan zowel organisatie breed (vitaliteit, training) als op individueel niveau (coaching) zijn. Buro brengt je graag in contact met onze partner.

Bekijk onze posities:

Of schrijf je in: