Senior Business Controller

Amstelveen

Vast salaris ca €100.000,- per jaar + bonus + leaseauto/mobiliteitsvergoeding + premievrij pensioen

VOORWAARDEN

 • Vast salaris ca € 100.000, – per jaar, incl. vakantiegeld.
 • Bonusregeling.
 • Leaseauto of uitbetaling leasebudget en onkostenvergoeding.
 • 30 vakantiedagen en keuzevrijheid in een deel van je arbeidsvoorwaarden.
 • Premievrij pensioen.
 • Laptop en iPhone (ook voor privé gebruik).
 • Groot aanbod opleidingsmogelijkheden (intern en extern).
 • Dé business partner rol voor de adviestak van KPMG, (het mede) vormgeven van transitie naar een meer IT/ERP gedreven adviestak, waarin je optreedt als stevige gesprekspartner vanuit business control
 • Werkt zowel hands-on als vanuit een helikopterview.

POSITIE

 • Optreden als sparringpartner en financieel geweten voor directie en lijnmanagement. Geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies en bepaalt hiermee de juiste financiële koers voor de organisatie.
 • Ondersteunen bij het verbeteren van besluitvormingsprocessen door het doen van onderzoek naar prestaties van organisatieonderdelen, functies, processen, business cases/investeringen en projecten. Maakt dat bevindingen bij de juiste functionaris komen en helpt mee aan de implementatie van verbeteringen
 • Vormgeven van het strategisch plan; stelt op basis daarvan (mede) het financieel beleid op.
 • Toetsen van meerjarige analyses en –prognoses en ‘challenged’ hierop van de verantwoordelijke functionaris: worden gestelde doelen en afspraken gehaald en nagekomen?
 • Behandelen en aanpakken van samengestelde en bedrijfs-brede vraagstukken, binnen alle bedrijfsprocessen, met een kritische impact op de operationele en financiële continuïteit van het bedrijf.
 • Monitoren van strategische KPI’s en het tijdig signaleren en bespreken van afwijkingen ten opzichte van gestelde targets. Meedenken in de pricing van met name complexe projecten en de (planning van de) inzet van mensen en middelen.
 • Verder uitbouwen en opzetten van een datawarehouse en BI voor de interne organisatie.

PROFIEL

 • Afgeronde financiële of bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau, eventueel aangevuld met een postdoctorale opleiding (RA, RC).
 • Charismatische professional met ruime ervaring als Business controller binnen een professionele organisatie, bij voorkeur een services organisatie (zakelijke dienstverlening), waarbij planning van de inzet van resources ‘key’ is.
 • Zeer stevige, (politiek) sensitieve controller die zich makkelijk beweegt in een ‘high standard’ organisatie met een eigen (-wijze) cultuur en onderhevig aan de nodige veranderingen (transitie naar een uiterst moderne, nieuwe organisatie).
 • Senior business partner die het voortouw neemt, die proactief en doortastend is, niet alleen woord maar ook in uitvoering. Hands-on, zelfredzaam en ondernemend.
 • Intelligente financial die zich goed complexe materie eigen maakt en die handig is met IT/ERP.
 • Heeft een eigen mening en durft ‘nee’ te zeggen, is scherp in discussie en to-the-point, beschikt over het vermogen om zaken te relativeren en naast zich neer te leggen.
 • Vormt het scharnier tussen verschillende disciplines en stakeholders, is daarmee sociaal wendbaar, impactvol, zelfbewust en communicatief behendig.
 • Is in staat om het belang van bepaalde keuzes en ontwikkelingen over te brengen naar verschillende stakeholders.

Onze Opdrachtgever

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in Audit, Tax en Advisory. Met een heldere visie, sterke waarden en gedreven mensen wil KPMG haar solide positie verder verstevigen. De organisatie is ambitieus, deskundig en internationaal georiënteerd. KPMG is een internationaal netwerk van bedrijven met persoonlijke aandacht voor medewerkers en met een sterke marktpositie.

KPMG Advisory: Organisaties moeten voortdurend schakelen naar de toekomst en vaker dan ooit moeilijke en conflicterende keuzes maken, mede door de versnelde digitale transformatie en de noodzaak om te verduurzamen. Gezonde ambitie, een duidelijke visie, alert blijven en veerkracht hebben, zijn voorwaarden om nu en later relevant te zijn. Om ambities waar te maken en toekomstbestendig te zijn, heb je diepgaande inzichten nodig, vertaald naar concrete acties. Sturen op de toekomst is nú iets doen, door vorm te geven aan (de digitale) transformatie en verduurzaming met de juiste inzichten, concrete acties en werkelijke oplossingen, voor duurzame vooruitgang.

Connected. Powered. Trusted. is de inspiratie achter de organisatiebrede aanpak om te helpen een toekomstbestendige organisatie te realiseren, gebaseerd op een sterker verband tussen klantervaring, de kracht van technologie en actief risicomanagement.


Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?