Senior Concern Controller m/v

ca € 75k | Fontys Hogeschool

Eindhoven

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Vast salaris € 5.548,00 per maand (o.b.v. een 40-urige werkweek)
 • Vakantiegeld 8%
 • Eindejaarsuitkering 8,33%
 • Vakantieperioden die horen in de onderwijssector
 • Reiskostenvergoeding
 • Uitstekende overige secundaire voorwaarden
 • Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband 

POSITIE

 • Ondersteunen van het hoofd Concern Controlling in de breedste zin des woords en tevens optreden als eerste aanspreekpunt tijdens haar afwezigheid
 • Sparringpartner en adviseur voor College van Bestuur, management van de hogescholen en ondersteunende diensten
 • Coördineren van de werkzaamheden binnen het team Concerncontrol, richting geven aan de werkzaamheden van de vijf Domein Controllers en het bewaken van de juiste prioriteitsstelling binnen deze teams
 • Regisseren van de P&C cyclus op instellingsniveau (29 instituten, zeven diensten en het Fontys Projectportfolio)
 • Gevraagd en ongevraagd op strategisch en tactisch niveau adviseren over de kwaliteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering, de governance op verschillende organisatieniveaus, het risicomanagement en het financiële beleid
 • Analyseren en optimaliseren van stuur- en verantwoordingsinformatie, waarmee de doeltreffendheid van beleidskeuzes op corporate niveau zichtbaar gemaakt wordt
 • Coördineren van- en actief bijdragen aan- het opstellen van de Kaderbrief, meerjarenraming en -begroting en de periodieke bestuursrapportages voor management, College van Bestuur, Raad van Toezicht en Centrale Medezeggenschapsraad
 • Positief beïnvloeden van de organisatieprestaties op (middel)lange termijn en het proactief stimuleren van de consistentie en samenhang in beleid
 • Op integere wijze verbinding leggen tussen cijfers en waarden, mensen en systemen, innovatie en beheersing 

PROFIEL

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO niveaubij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding
 • Ruime ervaring (circa vijf tot zeven jaar) in een vergelijkbare rol binnen de publieke sector
 • Professional die verder kijkt dan finance en die in staat is om complexe materie (modelmatig en theoretisch) te doorgronden
 • Concrete ervaring met het coachen en aansturen van een team Controllers
 • Multidisciplinair professional die weet hoe te bewegen binnen een grote (publieke) organisatie; daarbij passen competenties als organisatiesensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen maken
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift) t.b.v. presentaties en het opstellen van verschillende rapportages aan zowel interne als externe belanghebbenden op divers niveau
 • Sterk ontwikkeld analytisch/conceptueel vermogen, om totale processen te overzien en de vinger op de zere plek te leggen
 • Stevige en integere gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen
 • Doortastende, overtuigende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus

FONTYS

Met circa 4.300 medewerkers en ruim 44.000 studenten is Fontys is een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Als multisectorale hogeschool leiden zij op tot bachelors en masters in bijna alle disciplines. Er zijn 29 instituten die ruim 80 bacheloropleidingen verzorgen. Daarnaast biedt de organisatie ruim 20 mastervarianten en een toenemend aantal Associate degrees aan. Ook verzorgen de Fontys hogescholen cursussen en trainingen. Naast op onderwijs leggen zij zich met o.a. 38 lectoraten ook toe op onderzoek, kennisinnovatie, valorisatie en contractactiviteiten.

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?