Manager Finance & Control

€ 100k | productieorganisatie

Den Bosch

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Financieel eindverantwoordelijke rol voor alle accounting, reporting en control activiteiten
 • Aansturen en coachen van het team financieel-administratief medewerkers op MBO niveau (2 lokaal, 6 op afstand)
 • Verzorgen van de P&C cyclus, periodieke rapportages/afsluitingen, forecast & budget, boekhouding en de consolidatie van de internationale entiteiten
 • Inzichtelijk maken van de financiële resultaten en performance d.m.v. analyses en KPI’s
 • In kaart brengen en bewaken van risico’s die de financiële positie van de organisatie beïnvloeden
 • Doorlichten en optimaliseren van alle (financieel-administratieve) processen en procedures (AO/IC)
 • Actief (gevraagd en ongevraagd) meedenken in verbeteringen en optimalisaties
 • Adviseur en sparringpartner van de Algemeen Directeur en de investeerders 

POSITIE

 • Aansturen van het financiële team, dat bestaat uit debiteuren- en crediteurenmedewerkers, een assistent controller en de salarisadministratie (totaal 7 medewerkers, circa 6 fte ). Hierbij behoren alle reguliere managementtaken, waaronder het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en aannamebeleid. Daarnaast verantwoordelijk voor de (door)ontwikkelen van het team.
 • Geef functioneel leiding aan de controller bij de Business Unit in België
 • (Laten) voeren van een betrouwbare administratie en het tijdig opleveren van degelijke maand- en kwartaalrapportages voor zowel de interne organisatie als externe stakeholders (waaronder de bank en de aandeelhouder)
 • Consolideren van de groepsresultaten (waaronder de resultaten van de Business Unit in België) maken van de forecast en budgetten, analyseren van (financiële) gegevens zoals de balans, P&L en cashflow. Heeft een belangrijke signaalfunctie richting de organisatie op basis van analyses en werkt hiertoe nauw samen met de Manager contractmanagement/business control
 • Opzetten en (laten) naleven van sterkere processen en het vastleggen van een sterke AO/IC in een (nieuw) handboek.
 • Opstellen van meerjarenplannen, begrotingen en de jaarrekening. Schrijven en publiceren van het (financieel) directieverslag
 • Optreden als vraagbaak voor externe stakeholders
 • Op eigen initiatief doen van verbetervoorstellen, optreden als (sterke) sparringpartner voor de CFO. Vervangt deze in haar afwezigheid
 • Verantwoordelijk voor het selecteren en implementeren (opzetten en inrichten) van een nieuw ERP pakket
 • Verantwoordelijk voor het verzekeringspakket
 • Voor meerdere taken en verantwoordelijkheden geldt dat er een intensieve samenwerking mee gemoeid is met (operationeel en/of regio-) directie en de Manager Contractmanagement.

PROFIEL

 • Afgeronde financiële of bedrijfseconomische opleiding op HBO niveau (bijvoorbeeld HEAO-BE/AC of Hofam)
 • Concrete werkervaring binnen een (internationale) productieomgeving is vereist
 • Zéér praktijkgerichte en hands-on instelling; handen uit de mouwen type
 • Concrete ervaring met het aansturen en coachen van een (klein) team financials
 • Zorgvuldig, scherp oog voor detail en een sterk signalerend vermogen
 • In staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden
 • Zelfstandige en initiatiefrijke persoonlijkheid met resultaat- en oplossingsgerichte instelling
 • (Organisatie) sensitief in de omgang met collega’s en externe contacten op een divers niveau
 • Flexibele instelling i.r.t. het reizen naar Tsjechië en Duitsland (circa twee tot vier maal per maand)
 • Uitstekende kennis van Ms-Excel en ERP systemen (bij voorkeur ISAH)
 • Beheersing van de Engelse en bij voorkeur Duitse taal is gewenst

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?