Finance Director

Wageningen/ Wijster

Vast salaris ca € 120.000, – bruto op jaarbasis, inclusief vakantiegeld + emolumenten

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Vast salaris van ca € 120.000,- bruto per jaar, inclusief vakantiegeld
 • Er wordt eventueel een auto van de zaak ter beschikking gesteld
 • 25 vakantie dagen
 • Eerste jaar rechterhand van de huidige Finance Director, daarna financieel eindverantwoordelijke rol voor een internationaal, sterk groeiend en innovatief bedrijf met een informele cultuur. Een zeer veelzijdige high tech onderneming met veel type activiteiten waaronder een laboratorium, productie, handel en research en development. Dit geeft enorme complexiteit voor finance
 • Professionaliseren van finance, neerzetten van een strakkere finance organisatie, zorgen dat het finance team – dat uit 10 personen bestaat – op een hoger niveau komt. Een prachtige kans voor een financial met een breed profiel, die de organisatie future proof maakt, meegroeit en in beginsel ook sterk betrokken is bij de operatie

POSITIE

De rol van Finance Director bij HLB Group is veelzijdig, wat zowel hands-on als analyse- vaardigheden omvat als het verder professionaliseren, opzetten en uitbouwen van een volwaardige finance rol.  Het wordt een financieel eindverantwoordelijke positie voor de gehele organisatie en alle entiteiten, rapporterend en adviserend aan de Algemeen Directeur (tevens DGA).

Het takenpakket bevat de volgende zaken:

 • Het voeren van een tijdige en correcte administratie van alle juridische entiteiten
 • Ondersteunen, begeleiden en stimuleren van groei door processen te optimaliseren en professionaliseren en kosten te beheersen
 • Verantwoordelijk voor juiste, tijdige en zorgvuldige (financiële) rapportages die leiden tot goede stuurinformatie voor de organisatie. Verbetert de rapportages waar nodig en mogelijk, analyseert de cijfers (financial/business control)
 • Het verzorgen van de periodieke afsluitingen (maand, kwartaal, jaar)
 • Ondersteunen van de organisatie bij financiële vraagstukken, geeft gevraagd en ongevraagd advies die bijdragen aan een sterkere en efficiëntere organisatie. Daaronder valt ook het maken van business cases voor bijvoorbeeld grote investeringen. Sparringpartner en aanspreekpunt vanuit finance voor alle entiteiten
 • Bewaken van budgetten en de (verwachte) resultaten van de organisatie (bijvoorbeeld d.m.v. een forecast)
 • Onderhouden van diverse externe relaties, waaronder die met de accountant, banken, de fiscalist. Verzorgen van het jaarwerk en beheren van de verzekeringsportefeuille. Begeleiden van belastingcontroles en audits
 • Het uitvoeren van allerlei financiële activiteiten, waaronder BTW- en VPB- aangiftes en cashflowbeheer
 • Consolideren van de aangeleverde cijfers en verzorgen van periodieke rapportages en analyses
 • Bespreken rapportages met verantwoordelijke managers, hen ondersteunen met het (kunnen) doen van een betere performance

PROFIEL

 • Bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau, liefst aangevuld met een postdoctorale opleiding (RA, RC)
 • Ruime werkervaring als financial met een sterke, boekhoudkundige basis en ervaring met zowel financial als business controlling
 • Goede people manager, toegankelijke en bereikbare persoonlijkheid, zeer hands-on, nuchter en betrouwbaar
 • Recht door zee, communicatief sterk, weet te beïnvloeden op basis van sterke argumentatie en feiten
 • Past in een brede, praktische finance rol waarbij je zelf regie neemt, professionaliseert en vernieuwt
 • Zelfstandig en -startend, pragmatisch, (mede-) ondernemend
 • Betrokken, loyaal en bereid om hard (mee) te werken
 • Gaat discussies niet uit de weg en is scherp op de inhoud
 • Helicopterview met een goede en snelle analyse
 • Sterke affiniteit met IT/ERP, digitalisering en Business Intelligence

ONZE OPDRACHTGEVER

HLB Group

Is een groep van bedrijven die allemaal vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan een krachtige landbouw, de landbouw van de toekomst. Dat doen ze op het gebied van innovatie en data, vernieuwende technieken en door kennisontwikkeling en het delen ervan. Door deze informatie te vertalen naar concrete middelen in de praktijk bij de teelt van gewassen, zijn ze een partner van formaat voor boer, bedrijfsleven en overheid. De groep bestaat uit 9 entiteiten, één daarvan is AgroCares. Zij ontwikkelt geavanceerde informatieoplossingen om voedingsstoffen en andere belangrijke parameters in grond en voeding te meten, wat uiteindelijk leidt tot een duurzame opbrengst en productieverhoging. Deze applicaties en aanbevelingen worden in-house ontwikkeld door uitgebreide teams van specialisten.


Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?