Corporate Controller

circa € 80k tot € 90k (obv 40 uur)

Regio Utrecht

ARBEIDSVOORWAARDEN

In deze bijzondere en afwisselende rol ben je de doortastende en onafhankelijke corporate controller voor drie woningcorporaties met elk hun eigen dynamiek en uitdagingen. Een prachtige en veelzijdige kans voor een senior Auditor/controller die passie heeft voor governance en risicomanagement en -beheersing. Het financieel geweten van 3 organisaties in één baan!

 • Vast salaris maximaal € 6.451,00 bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week, ca € 85k op jaarbasis full time)
 • Vakantiegeld 8%,
 • 27 vakantiedagen (CAO Woondiensten is van toepassing, salarisschaal M)
 • Een uitgebreider profiel van de rol is aanwezig. Eerste gesprekken voor de baan vinden na de zomer in september plaats

POSITIE

De positie valt uiteen in twee domeinen, zijnde een toetsende en beoordelende rol en een adviserende en ondersteunende rol, beide jegens directeur-bestuurders, management en Raad van Commissarissen:

 • Toetst of risicomanagement, governance en efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering zijn geborgd en maatregelen daadwerkelijk worden nageleefd
 • Beoordeelt en toetst voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen (incl. risico’s) e.e.a. in overeenstemming met het Reglement Financieel Beleid en Beheer
 • Toetst beleid, beleidsvoornemens, procedures en processen aan de geldende wet- en regelgeving
 • Beoordeelt of de strategische doelstelling voldoende wordt vertaald in financiële sturing met bijbehorende kaders
 • Adviseert de corporaties onbevooroordeeld en gewetensvol, separaat en naar de nuances van de specifieke organisatie
 • Adviseert en ondersteunt, gevraagd en ongevraagd op aspecten van de interne bedrijfsvoering, te nemen maatregelen in het kader van risicomanagement en het financiële beleid en beheer
 • Een en ander is een greep uit het volledige takenpakket, in een uitgebreider profiel wordt dit nader uiteengezet

PROFIEL

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO niveau, sterke voorkeur voor een achtergrond in accountancy en een RA of RO opgeleide professional
 • Een start in audit aangevuld met business ervaring is daarbij ideaal, waarbij ervaring in een woningcorporatie of vastgoed geen eis, maar wel van meerwaarde is
 • Ervaring met of gevoel voor ‘boardroom dynamics’
 • Bij een minder ervaren profiel: in staat om zich te ontwikkelen, sterke wil om te groeien in een baan, ambitieus, gretig, volwassen
 • Autonoom in houding en gedrag. Is een stevige persoonlijkheid die het Bestuur, het MT en de RvC kan prikkelen en uitdagen in hun rol naar elkaar. Heeft een beschouwende en kritische rol richting gesprekspartners
 • Een ruime mate van ervaring met risicomanagement, governance en het doen van audits waarbij belanghoudersmanagement, een onafhankelijke opinie en doortastend optreden een must zijn
 • Schuwt de digitalisering van organisaties niet en kan/wil daarin mee
 • Schrijft toegankelijk zijn/haar documenten, niet wollig, maar pragmatisch en to the point
 • Communicatief sterk, beschouwend en tactvol. Iemand die creatief belanghebbenden kan bevragen en die ‘de vraag achter de vraag’ stelt. Beschikt over de sensitiviteit en empathie ten opzichte van elke gesprekspartner: wie heb ik nu voor me en welke rol bekleedt hij/zij?
 • Open communicator die zichzelf kwetsbaar durft op te stellen, direct en een sparringpartner voor de Raad van Commissarissen, Bestuur én management. Een sterke spin in het web die verbindend is en die makkelijk beweegt tussen belanghouders
 • Werkt onafhankelijk en is in staat om ondanks eventuele weerstand de taken energiek op te pakken en inspirerend te zijn voor zichzelf en anderen

BO-EX, PROVIDES, HET GOOI & OMSTREKEN

Drie woningcorporaties uit de metropoolregio Utrecht hebben nagenoeg dezelfde behoefte, namelijk voor ongeveer 12 uur per week beschikken over een onafhankelijke Corporate Controller. Deze corporaties hebben veel parallellen (in omvang, regio en uitdagingen), maar verschillen ook op punten van elkaar. Dit is wat de baan voor de juiste professional ook zo leuk maakt. Het is afwisselend, verlangt veel van iemands (geestelijke en sociale) wendbaarheid en flexibiliteit. Via de websites van de organisaties krijgt men al een goede indruk van verschillen én overeenkomsten: www.boex.nl, www.provides.nl, www.gooienom.nl.

Alle drie de organisaties bieden voldoende ondersteuning voor de juiste professional om zich in te lezen en te werken in deze fascinerende rol en om zodoende te kunnen slagen

 

*Een assessment en het kunnen aanleveren van een Verklaring van Goed gedrag maken onderdeel uit van dit proces.

**Een uitgebreider profiel van deze rol is aanwezig en wordt op verzoek verstrekt

***Vanwege zomervakantie gaat dit proces verder na 1 september, nog in september vinden eerste gesprekken plaats

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?