Corporate Controller

Hilversum

Schaal L of M van de CAO Woondiensten, maximaal € 6.661,- op basis van 36 uur.

VOORWAARDEN

 • Schaal L of M van de CAO Woondiensten, maximaal € 6.661,- op basis van 36 uur.
 • Vakantiegeld + 27 vakantiedagen.
 • Een mooie rol die past bij iemand die graag werkt met én voor gedreven, gepassioneerde collega’s.
 • Werken voor een innovatieve en creatieve woningcorporatie, waarin plek is voor een proactieve(vak-)volwassen senior controller die er plezier in schept om de beheersbaarheid van een organisatie te vergroten. De soms andere aanpak en keuzes van Dudok leiden continue tot een mooie uitdaging voor de controller

POSITIE

De controller heeft binnen Dudok een veelzijdige rol. Enerzijds als het onafhankelijk financieel geweten en adviseur voor bestuur, management en RvC bij de uitvoering van de 3rd line of defence verantwoordelijkheden (zoals wettelijk voorgeschreven). Anderzijds als (project-)controller en riskmanager, taken die meer behoren tot de 2de lijn binnen de woningcorporatie. De volgende taken en verantwoordelijkheden vallen binnen de scope van de corporate controller:

 • Adviseren (proactief, gevraagd en ongevraagd) van directie, management en RvC op het gebied van interne beheersing en de naleving van wet- en regelgeving, opdat bijgedragen wordt aan het behalen van organisatiedoelstellingen. Vergroot de beheersbaarheid van de organisatie opdat deze altijd zo goed als mogelijk ‘in control’ is.
 • Verrichten van (meer algemene control-) werkzaamheden, in het bijzonder op tactisch en strategisch niveau aangaande vastgoed- en ontwikkelprojecten, een en ander in overleg met collega financials en met een juiste en logische afbakening van taken en verantwoordelijkheden.
 • Heeft een sterke adviserende en toetsende verantwoordelijkheid voor wat betreft kwaliteits- en procesmanagement. Evalueert en doet verbetervoorstellen in deze en bevordert het procesgericht werken (= het bewustzijn dat veel taken onderdeel zijn van een groter proces in een keten).
 • Heeft een sterke adviserende en toetsende verantwoordelijkheid aangaande risicomanagement, compliance en governance. Evalueert en doet verbetervoorstellen. Bevordert daarbij het risicobewustzijn in de organisatie en stelt rapportages op te dien aanzien voor directie en bestuur. Creëert begrip aangaande risicomanagement en het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
 • In afstemming met de Directeur Financiën coördineren van  de interne controle op naleving van wet- en regelgeving, processen, en procedures en ook de wettelijke controle van de externe accountant. Voert op planmatige en incidentele basis interne audits uit en treedt op als sparringpartner voor de externe accountant en in –en externe toezichthouders.
 • Opstellen van controle verslagen en beoordelen van nieuwbouw-, herstructureringsvoorstellen.
 • Toetsen of de eerstelijns analyses correct zijn en het bestuur en directieteam correct worden geïnformeerd ten behoeve van besluitvorming

PROFIEL

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau, evt. aangevuld met een postdoctorale opleiding (RA/RC).
 • Ruime ervaring als (corporate) controller en/of auditor. Ervaring met woningcorporaties of vastgoed(-ontwikkeling) is gewenst, affiniteit daarmee en het vermogen zich daar (snel) in te ontwikkelen is ook mogelijk.
 • Een ruime mate van ervaring met (het handhaven, invoeren of verder uitwerken van) risicomanagement, governance, compliance  en het doen van audits.
 • Autonoom in houding en gedrag en een sterke eigen identiteit. Een stevige persoonlijkheid die proactief is en die het Bestuur, het directieteam en de RvC kan challengen. Heeft een beschouwende en kritische rol richting gesprekspartners en heeft weerwoord, stelt het organisatiebelang boven andere (persoonlijke) belangen.
 • Weet goed te bepalen waar zijn/haar verantwoordelijkheden liggen en stemt dit als zodanig af met anderen binnen de organisatie.
 • Communicatief sterk, recht door zee, zelfverzekerd, beschouwend en tactvol. Iemand die creatief belanghebbenden kan bevragen en die ‘de vraag achter de vraag’ stelt. Beschikt over de sensitiviteit en empathie ten opzichte van elke gesprekspartner en de belangen die hij/zij vertegenwoordigt.
 • Open persoonlijkheid die zichzelf kwetsbaar durft op te stellen, direct en een sparringpartner voor collega’s uit alle geledingen van de organisatie.
 • Is integer, heeft helikopterview en kan omgaan met het vertrouwelijke karakter van de werkzaamheden.

Dudok Wonen

Dudok Wonen is een private maatschappelijke organisatie (stichting) op het gebied van wonen in Hilversum. Jaarlijks helpt de organisatie honderden mensen in het Gooi aan een huur- of koopwoning. In totaal worden er ruim 8000 huishoudens gehuisvest in het Gooi waarvan 16% met een sociaal kooparrangement. Daarnaast voorziet Dudok Wonen in onderhoud en renovatie van meer dan 7000 woningen, garages, zorgcentra, scholen en kantoren.

Dudok wonen kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid door de medewerkers bij de materie en het bedrijf. De passie is merk- en voelbaar in gesprekken. Daarbij durft men bij Dudok soms keuzes te maken die niet of minder gangbaar zijn dan bij andere woningcorporaties. Overigens kunnen die keuzes impact hebben op de beheersbaarheid ofwel het ‘in control’ zijn van de organisatie. Hier ligt dan ook een prachtige uitdaging voor de corporate controller.

Bij Dudok Wonen werken ongeveer 90 mensen. Het omzetniveau is € 50 miljoen per jaar. Dudok kent een éénkoppig bestuur en een driekoppig directieteam, bestaande uit de algemeen (tevens bestuurder), financieel en operationeel directeur.

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?