Business Controller

Hilversum

Optimale werk-privé balans en salarisschaal K van de CAO Woondiensten

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Salarisschaal K van de CAO Woondiensten met een maximum van € 5.903,= per maand gebaseerd op een werkweek van 36 uur
 • Jaarcontract met de intentie om bij goed functioneren een vast contract te bieden.
 • Optimale werk-privé balans door een hybride werkstructuur met zowel een reiskosten- als ook een thuiswerkvergoeding.
 • Vitaliteitsprogramma ‘Fris op je werk’ waarin thema’s als voeding, sport, mentale frisheid, opleiding en ontwikkeling aan bod komen.
 • Naast een opleidingsbudget voor scholing in deze functie, is er ook een persoonlijk opleidingsbudget. Persoonlijke groei is belangrijk en daar wordt ruimte voor gegeven. Daarnaast is het een vanzelfsprekendheid dat je je in het vakgebied en je functie blijft ontwikkelen
 • Werken bij een ‘KLIMMR-organisatie’. Dit is een samenwerkingsverband dat netwerkbijeenkomsten en verschillende workshops over inzetbaarheid organiseert. Meer informatie over KLIMMR op klimmr.nl
 • Via Aedes (brancheorganisatie) zijn er mogelijkheden om workshops te volgen, te netwerken of aan te sluiten bij functienetwerken

POSITIE

De afdeling Financiën bestaat uit een team van 12 medewerkers. De afdeling legt primair de financiële en daaraan gerelateerde feiten vast die zich in de stichting en haar dochterbedrijf voordoen. Als controller houd je je bezig met het opstellen van financiële rapportages. Daarbij gaat het om externe rapportages en verslaglegging, maar ook om interne rapportages. En omdat je als controller weet hoe de organisatie in elkaar steekt, kun je verbanden leggen en goede prognoses maken. Als controller heb je een adviserende rol en heb je oog voor het heden, maar zeker ook voor de toekomst. Je zorgt ervoor dat de organisatie grip heeft en houdt.

Werkzaamheden:

Je vormt een controllersteam met 1 andere controller, waarmee je de volgende werkzaamheden oppakt:

 • Analyseren en coördineren van sturingsinformatie van de organisatie. Op basis hiervan adviseren van het managementteam, Bestuur en Raad van Commissarissen.
 • Financiële coach van de organisatie.
 • Coördineren van het begrotingsproces en meerjarenraming; gebruikmakend van WALS (een ALM/scenario-pakket). Ervaring hiermee is een pré
 • Zorgdragen voor een juiste waardering van het vastgoed
 • Ondersteunen bij de totstandkoming van de jaarrekening
 • Zorgdragen voor externe rapportages aan de Autoriteit Wonen, het WSW, gemeenten en banken

Daarnaast werk je mee aan overige zaken:

 • Oog voor nieuwe ontwikkelingen en volgt wet- en regelgeving met betrekking tot het vakgebied op de voet
 • Signaleert op alle werkterreinen verbeteringsmogelijkheden en informeert de organisatie gevraagd en ongevraagd hierover. Voert deze verbeteringen zelf door
 • Identificeert en signaleert risico’s en samen met de Organisatiecontroller werk je aan de beheersing van deze risico’s door het opstellen en uitvoeren van het interne controle plan

PROFIEL

 • Een bedrijfseconomische opleiding op HBO of WO niveau en ruime ervaring als (financial en/of business) controller in het maatschappelijk werkveld
 • Ruime werkervaring als financial met een sterke, boekhoudkundige basis en ervaring met zowel financial als business controlling
 • Kennis en aantoonbare ervaring met de P&C-cyclus, verslaggeving, het maken van een jaarrekening en financiële processen
 • Een initiatiefrijke persoonlijkheid met een drang naar vernieuwing en verbetering, iemand die graag de details induikt, maar die tevens het overzicht bewaakt. Iemand ook die kansen ziet en die de samenwerking met collega’s van andere afdelingen opzoekt
 • Zowel een denker als een doener, met een goede gunfactor en aanstekelijk enthousiasme

ONZE OPDRACHTGEVER

Dudok Wonen is een private maatschappelijke organisatie (stichting) op het gebied van wonen in Hilversum. Jaarlijks helpt de organisatie honderden mensen in het Gooi aan een huur- of koopwoning. In totaal worden er ruim 8000 huishoudens gehuisvest in het Gooi waarvan 16% met een sociaal kooparrangement. Daarnaast voorziet Dudok Wonen in onderhoud en renovatie van meer dan 7000 woningen, garages, zorgcentra, scholen en kantoren.

Dudok wonen kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid door de medewerkers bij de materie en het bedrijf. De passie is merk- en voelbaar in gesprekken. Daarbij durft men bij Dudok soms keuzes te maken die niet of minder gangbaar zijn dan bij andere woningcorporaties. Overigens kunnen die keuzes impact hebben op de beheersbaarheid ofwel het ‘in control’ zijn van de organisatie. Hier ligt dan ook een prachtige uitdaging voor de controller, die deze extra uitdaging of complexiteit niet schuwt.

Bij Dudok Wonen werken ongeveer 90 mensen. Het omzetniveau is € 50 miljoen per jaar. Dudok kent een éénkoppig bestuur en een driekoppig directieteam, bestaande uit een algemeen (tevens bestuurder), financieel en operationeel directeur. De te werven controller is onderdeel van een gedreven Finance Team van 11 man, bestaande uit 2 controllers (inclusief deze vacature) , 5 boekhouders en 4 administratief medewerkers.


Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?