Controller

Hilversum

Salarisschaal K van de CAO Woondiensten, maximaal € 5,765,- gebaseerd op een 36-urige werkweek.

VOORWAARDEN

 • Salarisschaal K van de CAO Woondiensten, maximaal € 5,765,- gebaseerd op een 36-urige werkweek
 • Werken voor een middelgrote woningcorporatie (80 mensen, 9.000 woningen) met een gezonde ambitie, een brede rol met veel ruimte voor initiatief en in een team met veel ervaring Nauwe samenwerking met een zeer senior controller, van wie je deels taken gaat overnemen.
 • Een zeer prettige werkomgeving met korte lijnen
 • Naast een zeer afwisselend takenpakket, speciale aandacht voor het inrichten en verder in gebruik (laten) nemen van een nieuwe geïmplementeerd ERP systeem (Tobias 365)

POSITIE

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen Planning en Control (P&C), Financiële Administratie, Informatisering en Huurincasso. De rol is onderdeel van P&C en heeft een breed financieel en budgettair takenpakket. In deze rol liggen de accenten op het vlak van de vennootschapsbelasting, het opstellen en/of beoordelen van interne en externe rapportages, de jaarrekening, de waardering van vastgoed en de begeleiding van de accountantscontrole.

Als Senior Controller werk je samen in een team van drie enthousiaste en ervaren collega’s. Je rapporteert aan de Manager Bedrijfsvoering en je onderhoudt contact met de Corporate Controller en diverse afdelingen binnen de organisatie. Het Gooi en Omstreken is gevestigd in Hilversum.

Het takenpakket laat zich als volgt omschrijven:

 • Algemene Planning en Control taken in nauwe samenwerking met de Business Controller, zoals het opstellen van de begroting, gebaseerd op een goed intern proces
 • Verantwoordelijk voor de aangifte en de optimalisatie van de vennootschapsbelasting in overleg met onze fiscale adviseur
 • Het opstellen van de jaarrekening in nauwe samenwerking met de (coördinator) Financiële Administratie
 • Het begeleiden van de accountantscontrole i.s.m. de externe accountant
 • De controle uitvoeren op informatievoorziening aan externe instanties, waarbij je de financiële administratie ondersteunt. Daar hoort (mede) bij het beter inrichten van rapportages en het doen van procesverbeteringen
 • Het verder inrichten van de fiscale administratie in het ERP systeem, zijnde Tobias 365.
 • Het opstellen van kasstroomprognoses ten behoeve van treasury
 • Het ondersteunen bij en op termijn ook zelfstandig uitvoeren van de vastgoedwaardering, in nauwe samenwerking met de Business Controller

 

PROFIEL

 • Een bedrijfseconomische opleiding op HBO of WO niveau en ruime ervaring als (financial en/of business) controller in het maatschappelijk werkveld
 • Kennis en aantoonbare ervaring met de P&C-cyclus, verslaggeving, het maken van een jaarrekening en financiële processen
 • Een initiatiefrijke persoonlijkheid met een drang naar vernieuwing en verbetering, iemand die graag de details induikt, maar die tevens het overzicht bewaakt. Iemand ook die kansen ziet en die de samenwerking met collega’s van andere afdelingen opzoekt
 • Zowel een denker als een doener, met een goede gunfactor en aanstekelijk enthousiasme

ONZE OPDRACHTGEVER

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een regionale volkshuisvester die huisvesting biedt aan ongeveer 19.000 mensen in 7 gemeenten. Samen met huurders en partners zet zij zich in voor goed en betaalbaar wonen. Er is bijzondere aandacht voor huurders met een kwetsbare positie op de woningmarkt. De organisatie telt op dit moment circa 80 medewerkers en is volop in ontwikkeling.

Binnen Bedrijfsvoering is het team Planning & Control belast met het geven van invulling en uitvoering aan de bijdragen op het gebied van financiële onderbouwing van bedrijfsplannen en investeringen, meerjarenbegroting, rapportages (managementinformatie, jaarverslag, dPi, dVi, benchmark e.d.), risicobeheersing, vermogens- en liquiditeitenbeheer, etc. In samenwerking met de corporatie controller worden de kaders verder uitgewerkt en geïmplementeerd qua processen, werkmethoden, instrumenten, normen, etc. Door het opleveren van inzichten worden bestuur en management ondersteund in hun proces van plan- en besluitvorming, alsmede bijsturing naar aanleiding van (ongewenste) financiële resultaten, ontwikkelingen, risico’s e.d. De controllers dragen daarmee bij aan het ‘in control’ zijn van Het Gooi en Omstreken.

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?