BURO | zuiver recruitment
BURO | zuiver recruitment
BURO | zuiver recruitment
BURO | zuiver recruitment

Senior Controller m/v | maximaal € 5.446,00 p/m | Piter Jelles

Locatie: Leeuwarden

ARBEIDSVOORWAARDEN 

 • Vast salaris maximaal € 5.446,00 per maand
 • Vakantiegeld 8% + vaste eindejaarsuitkering 8,33% (13e maand)
 • Vakantieperioden die horen in de onderwijssector
 • Reiskostenvergoeding
 • Uitstekende overige secundaire voorwaarden
 • Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband (parttime percentage 80% of 90% bespreekbaar)
 • CAO Voortgezet Onderwijs, schaal 13 

POSITIE 

 • Sparringpartner en adviseur voor College van Bestuur, het management en de lokale schooldirecteuren
 • Breed inzetbare businesspartner die adviseert en in staat is verder te kijken dan finance en cijfers
 • Regisseren van de P&C cyclus, verzorgen van de (periodieke) management rapportages en analyses
 • Vertalen van strategie, visie en missie naar financieel beleid, meerjarenraming en (concept) begrotingen
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van de jaarrekening, jaarbegroting en ad hoc rapportages
 • Op integere wijze verbinding leggen tussen cijfers en waarden, mensen en systemen, innovatie en beheersing (lean)
 • Adviseren in speciale projecten m.b.t. investeringen, huisvesting, verbouwing of nieuwbouw en onderhoud
 • Positief beïnvloeden van de organisatieprestaties op (middel)lange termijn en het proactief stimuleren van de consistentie en samenhang in beleid
 • Controleren van de rechtmatigheid van de bestede onderwijsgelden en de naleving van de randvoorwaarden hiervan
 • Optreden als aanspreekpunt voor de externe accountant, de audit commissie en de Raad van Toezicht 

PROFIEL 

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO of WO niveau, bijvoorbeeld HEAO, Hofam of Bedrijfseconomie
 • Ruime ervaring in een brede control rol, opgedaan binnen de publieke sector of het bedrijfsleven
 • Ervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving is gewenst
 • Senior professional die verder kijkt dan finance en die in staat is om complexe materie te doorgronden
 • Sterke persoonlijkheid die onafhankelijk durft te opereren en de lange termijn kan bewaken
 • Beschikking over competenties zoals organisatiesensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen maken
 • Sterk ontwikkeld analytisch/conceptueel vermogen, om totale processen te overzien en de vinger op de zere plek te leggen
 • Stevige en integere gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen
 • Doortastende, overtuigende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus

PITER JELLES 

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap (VWO, HAVO, MAVO, VMBO) bestaande uit twaalf scholen die samen voor 4.200 leerlingen onderwijs verzorgen. De scholen staan allen in Friesland: Leeuwarden, Kollum, Dokkum en Sint Annaparochie. Er werken ongeveer 550 medewerkers bij Piter Jelles, die zich inzetten voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving. De centrale bedrijfsvoering is geconcentreerd in het Servicebureau (circa 40 medewerkers), waar het College van Bestuur en de stafdiensten zijn gehuisvest. Zo zijn bijvoorbeeld de afdelingen Finance, Personeel en Organisatie, Automatisering, Communicatie en Kwaliteitszorg ondergebracht in het Servicebureau.

* Indien je wil solliciteren op deze functie, dan ontvang ik graag je CV in MS-Word