BURO | zuiver recruitment
BURO | zuiver recruitment
BURO | zuiver recruitment
BURO | zuiver recruitment

Controller m/v | € 65k | ZBO

Locatie: Den Haag

ARBEIDSVOORWAARDEN 

 • Basissalaris circa € 60.000,00 (incl. vakantiegeld) o.b.v. 36 uur per week
 • Vaste eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Vakantiedagen 24 o.b.v. 36 uur per week
 • Er wordt een jaarcontract aangeboden
 • Mogelijkheden tot studie; theoretische verdieping van het finance vak wordt gestimuleerd
 • Organisatie met enorme exposure in politiek en media vanwege thematiek en dynamiek
 • Complexe vraagstukken voor maatschappelijk betrokken controller

POSITIE 

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan management en met name Bestuur over diverse aangelegenheden waaronder de effectiviteit van geïmplementeerd beleid en uitgevoerde processen, de omvang en kwaliteit van geleverde producten, de besteding van ter beschikking staande middelen en de optimale verdeling van diezelfde middelen
 • Het (pro-)actief participeren in de ontwikkeling van de Planning & Control instrumenten ten behoeve van de gehele organisatie
 • Vanuit de concern control rol analyses maken aangaande de samenwerking met de zogenaamde ‘kleine keten’
 • Het maken van meer jaren analyses en –prognoses
 • Het analyseren van en adviseren over instrumenten ter beheersing van de risico’s en borging van de kwaliteit
 • Het opstellen van concern brede maand- en kwartaalrapportages
 • Ondersteunen begrotings- en jaarrekeningproces, organisatie breed. Tevens richting het Ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J); onderhouden financieringsrelatie met Justitie en evt. andere opdrachtgevers
 • Het toetsen van de betrouwbaarheid van managementinformatie over onder andere primaire en ondersteunende processen 

PROFIEL 

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO niveau(bij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding of de bereidheid om deze laatste te gaan volgen)
 • Relevante werkervaring in een grote organisatie als controller of als auditor in de accountancy
 • Kennis van SAP is gewenst
 • Ervaring met vastgoed/huisvesting en/of risicobeheersing (dossiers die momenteel een rol spelen bij het COA) is gewenst
 • Finance professional die in staat is om complexe materie (modelmatig en theoretisch) te doorgronden
 • Een onafhankelijke en resultaatsgerichte adviseur die weet hoe te bewegen binnen een grote (publieke) organisatie, daarbij passen competenties als organisatie sensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen maken
 • Uitstekend analytisch vermogen om totale processen te overzien en de vinger op de zere plek te leggen
 • Stevige gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen
 • Doortastende, overtuigende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus